Projekt – Výzkum a vývoj autonomního sofistikovaného zařízení pro zajištění definované přímosti hutního materiálu

Projekt – Výzkum a vývoj autonomního sofistikovaného zařízení pro zajištění definované přímosti hutního materiálu

Na základě žádosti o podporu ze dne 17.2. 2017, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu OP PIK Výzva III programu podpory APLIKACE  a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Cílem projektu je odstranění závislosti rovnacího procesu na obsluze rovnacího stroje vytvořením technologie, která je schopna reagovat na různé nuance výroby s navýšením kvality a produktivity dané operace. Plánovaným výstupem je funkční vzorek, SW a ověřená technologie.


Projekt – Výzkum a vývoj autonomního sofistikovaného zařízení pro zajištění definované přímosti hutního materiálu Projekt – Výzkum a vývoj autonomního sofistikovaného zařízení pro zajištění definované přímosti hutního materiálu Projekt – Výzkum a vývoj autonomního sofistikovaného zařízení pro zajištění definované přímosti hutního materiálu