Projekt - Automatizace ručního vybrušování vad

Ověřovaná metoda a technické řešení automatizace ručního vybrušování vad má velký vliv na zkrácení výroby a opracování předvalků v hutním průmyslu, a tedy se za stejný čas díky aplikované metodě vyrobí více produktů s přidanou hodnotou. Tím dojde k zefektivnění celého procesu výroby, ke zvýšení produkce, k úspoře energie a v neposlední řadě také ke zjednodušení ovládání celého zařízení a k pohodlnější práci zaměstnance, kteří se na výrobě podílí.


Projekt - Automatizace ručního vybrušování vad Projekt - Automatizace ručního vybrušování vad Projekt - Automatizace ručního vybrušování vad