Nové zařízení díky projektu ITI Technologie

V rámci projektu ITI Technologie CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0012888 byly pořízeny 2 zařízení: 1 CNC soustruh a 1 mostový jeřáb. Pořízením strojů dojde ke zkrácení doby obrábění a možnosti hlubokého vrtání. Předkládaný projekt je v souladu s podporovanými CZ-NACE 28990: Výroba ostatních strojů pro speciální účely j.n., 28120: Výroba hydraulických a pneumatických zařízení a 25620: Obrábění.


Nové zařízení díky projektu ITI Technologie Nové zařízení díky projektu ITI Technologie Nové zařízení díky projektu ITI Technologie Nové zařízení díky projektu ITI Technologie Nové zařízení díky projektu ITI Technologie Nové zařízení díky projektu ITI Technologie Nové zařízení díky projektu ITI Technologie Nové zařízení díky projektu ITI Technologie