Projekt "KOMA - Industry s.r.o. – rozvoj pracovníků II."

Společnost KOMA – Industry s.r.o. od 1.1.2020 úspěšně zahájila realizaci projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012590 a názvem projektu KOMA - Industry s.r.o. – rozvoj pracovníků II.

Společnost chce zvýšit znalosti svých zaměstnanců. V rámci projektu jsou pořádány kurzy v oblastech: Obecné IT, Specializované IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Technické a jiné odborné vzdělávání a Účetní, ekonomické a právní kurzy.

Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.

 


Projekt