Den otevřených dveří firmy KOMA Industry - 02. 09. 2021

Vedení firmy KOMA Industry se rozhodlo uspořádat dne 2. 9. 2021 pro svých 137 zaměstnanců a jejich rodinné příslušníky akci Den otevřených dveří s podtitulem „Poznej, co tvůj táta a máma dělají“.

 

Návštěvníci si mohli prohlédnout výrobní haly a všechny další prostory firmy a dozvědět se, při komentované prohlídce majitele firmy, různé zajímavosti a informace o výrobních procesech. Bylo možné nahlédnout do obrobny, svařovny a nově zkolaudované haly pro měření hydraulických zařízení.

 

Celá akce se odehrávala v příjemné atmosféře a byla doprovázená bohatým zábavným programem a soutěžemi pro děti. K poslechu i tanci hrála živá hudba v podání skupiny Šajtar, nebyla nouze ani o výborné občerstvení.

 

Vedení firmy si uvědomuje, že zaměstnanci na různých pozicích a v různých profesích jsou tím zásadním předpokladem pro úspěch fungování na trhu. Tento fakt je pilířem hodnot společnosti. Snažíme se o spravedlivé a motivační odměňování za kvalitní práci, podporujeme vzdělávání a rozvoj dovedností.  

Závěrem konstatujeme, že jsou zpravidla dny náročnější a hektické, s vysokým pracovním nasazením, ale uvědomujeme si, že jsme součástí jednoho velkého týmu, v němž je každý významný a všem patří poděkování za práci, píli, ochotu, trpělivost a loajalitu.

 


Den otevřených dveří firmy KOMA Industry - 02. 09. 2021 Den otevřených dveří firmy KOMA Industry - 02. 09. 2021 Den otevřených dveří firmy KOMA Industry - 02. 09. 2021 Den otevřených dveří firmy KOMA Industry - 02. 09. 2021 Den otevřených dveří firmy KOMA Industry - 02. 09. 2021 Den otevřených dveří firmy KOMA Industry - 02. 09. 2021 Den otevřených dveří firmy KOMA Industry - 02. 09. 2021 Den otevřených dveří firmy KOMA Industry - 02. 09. 2021