Průběh vzdělávání - Projekt rozvoj pracovníků - OPZ

Společnost KOMA - Industry s.r.o. od 1. 7. 2017 zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004822 a názvem KOMA - Industry s.r.o. - rozvoj pracovníků. Předmětem projektu je, v rámci výzvy č. 43 podnikového vzdělávání zaměstnanců, motivovat a vzdělávat zaměstnance, zvýšit jejich odbornost a tím i zkvalitnit nabízené služby.

Průběh vzdělávání - Projekt rozvoj pracovníků - OPZ

 

V prvním půlroce trvání projektu proběhly kurzy měkkých manažerských dovedností a také kurz z účetní oblasti. Do budoucna je plánováno pokračování ve výše uvedených kurzech, a to s ohledem na stávající požadavky společnosti.

Projekt je financován Evropskou Unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

 


Průběh vzdělávání - Projekt rozvoj pracovníků - OPZ