GDPR

       ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1.  Jak zpracováváme Vaše osobní údaje uvedené v dokumentech vyplývajících z obchodního vztahu mezi Vámi a společností KOMA Industry, s.r.o.? 
    Se všemi těmito dokumenty zacházíme v souladu s GDPR a archivujeme je po dobu danou zákonem. Po uplynutí této doby dokumenty zlikvidujeme.

  2.  Vizitky, propagační materiály společností včetně elektronických budou v naší společnosti uchovány po dobu trvání obchodního vztahu nebo po dobu oprávněného zájmu v budoucnu tento obchodní vztah uzavřít.

  3. Ve smlouvách uzavřených od data 25.5.2018 se zavazujeme  k plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).