Divize automatických parkovacích systémů 

NOVÁ DIMENZE PARKOVÁNÍ 

Divize Automatických parkovacích systémů (dále jen APS) řeší technologii a výstavbu parkovacích domů
s počítačově řízeným automatizovaným procesem založení a vyložení vozidla pomocí sofistikovaného technologického zařízení.
APS řeší progresivním způsobem parkování v centrech velkých měst, na nádražích, sídlištích, v administrativních centrech a všude tam, kde je potřeba
kvůli nedostatku místa pro klasické parkovací systémy navrhnout efektivní způsob krátkodobé i dlouhodobé odstávky vozidel.

Více informací naleznete na stránkách www.komaparking.cz