Středisko Zkušebna strojních a hydraulických zařízení

Rozsah (oblast) výrobního zaměření společnosti KOMA - Industry s.r.o. zahrnuje výrobu strojních a hydraulických zařízení. Mezi strojní zařízení patří převážně jednoúčelové stroje podle požadavků zákazníka případně generální opravy strojů, jako jsou různé lisy, nůžky, zakružovačky, protahovačky, a jiné specifické zařízení. V oblasti hydraulických strojů a zařízení jde především o hydraulické agregáty, hydraulické válce, hydraulické řídicí bloky případně celé hydraulické systémy.

Všechna tato zařízení je nezbytné otestovat a prověřit jejich správnou funkci. Tato činnost představuje velký význam z hlediska zjištění skutečného stavu, odhalení chyb případně výrobních vad a následně možnost eliminovat nepříznivé dopady pro výrobce a pro samotného zákazníka.

Firma KOMA - Industry s.r.o. má bohaté zkušenosti na mnoha realizacích a je si tak vědoma významem zkušebny strojních a hydraulických zařízení, která byla vytvořena v rámci projektu Potenciál z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vybavení zkušebny strojních a hydraulických strojů v KOMA - Industry s.r.o.

Základní vybavení zkušebny

Mostový jeřáb o nosnosti                                                             25 000 kg
maximální zatížení podlahy                                                              6 000 kg/m2
Montážní jáma o rozměrech (Ød x h)                                        Ø2,8 x 3,5 m
Vjezd č. 1 o rozměrech (š x v)                                                   3,5 x 3,5 m
Vjezd č. 2 o rozměrech (š x v)                                                   4,4 x 4,2 m

 1. Hydromechanické zatěžovací zařízení pro testování lisovacího procesu
  Technické parametry
  Maximální zatěžovací síla v tahu                                                       1 MN
  Maximální zatěžovací síla v tlaku                                                       2 MN
  Maximální rychlost pohybu v tahu                                                  0,05 m/s
  Maximální rychlost pohybu v tlaku                                                 0,05 m/s
  Maximální zdvih                                                                               1000 mm

 2. Zkušební deska pro upínání strojů
  Technické parametry
  Rozměry                                                                                      6 x 5 m
  Maximální zatížení                                                                  35 000 kg/m2

 3. Hydraulická stanice pro napájení testovacích pracovišť
  Parametry v hlavním okruhu
  Instalovaný příkon                                                                        90 kW
  Maximální provozní tlak                                                                320 bar
  Maximální průtok                                                                         267 dm3/min

  Parametry v řídicím okruhu
  Instalovaný příkon                                                                        15 kW
  Maximální provozní tlak                                                                200 bar
  Maximální průtok                                                                           41 dm3/min

  Parametry ve vysokotlakém okruhu
  Instalovaný příkon                                                                        1,5 kW
  Maximální provozní tlak                                                                 500 bar
  Maximální průtok                                                                          1,5 dm3/min

 4. Hydraulický stand pro testování hydraulických prvků, hydromotorů a řídicích sestav
  Hydraulické parametry
  Maximální provozní tlak                                                               320 bar
  Maximální řídicí tlak                                                                     200 bar
  Maximální zkušební tlak                                                               500 bar
  Maximální průtok                                                                        267 dm3/min

  Elektrické parametry
  Napájení solenoidových ventilů                                                       24 VDC
  Ovládání proporcionálních ventilů                                     ±10V, 4 – 20mA
  Měřicí výstupy ze snímačů                                            0 – 10V, 4 – 20mA, SSI

 5. Zkušební napájecí rozváděč s měřením odebíraného výkonu
  Elektrické parametry

Maximální odebíraných příkon                                                                   400 kW

Napájení třífázových elektromotorů                                                  400VAC/50Hz
Připojení elektromotorů (s možností reverzace) o výkonech           0,09 – 0,75 kW
Připojení elektromotorů (s možností reverzace) o výkonech             0,55 – 3 kW
Připojení elektromotorů (frekvenčně řízené) o výkonech                     3 – 22 kW
Připojení elektromotorů (frekvenčně řízené) o výkonech                   22 – 90 kW

Všechny výše uvedené zařízení a služby nově poskytujeme zákazníkům jakožto velmi specifickou službu a to jak v podobě testování tzv. na klíč nebo v podobě pronájmu daných prostor pro účel testování. Případné formy spolupráce je možné konzultovat na níže uvedeném kontaktu.

 

Kontakty:

Vedoucí výroby divize Fluidní systémy  

Libor Kaštovský

tel: +420 595 953 474

mobil: +420 724 282 322

e-mail: libor.kastovsky@komaindustry.cz

 

 

Zkušebna strojních a hydraulických zařízení

Cílem projektu je rozšíření stávající výzkumné kapacity společnosti KOMA – Industry s.r.o., poskytující specializované komplexní služby v oblasti hydrauliky, výroby hydraulických prvků a systémů, pokrokové bezdemontážní diagnostiky strojů a zařízení.