Základní údaje o projektech

1. Optimalizace technologických procesů firmy KOMA - Industry s.r.o.


Název projektu: Optimalizace technologických procesů firmy KOMA - Industry s.r.o.

Název (pod)programu: Poradenství - Výzva I

Evidenční číslo projektu: 846

Popis projektu: Záměrem projektu je poradenství při optimalizaci základních technologických procesů v oboru svařování a realizačních postupů zaměřených na realizaci nových metod.Analýza současného stavu se stane východiskem pro optimální podobu firemních výrobních procesů.Zvláštní pozornost bude věnována stanovení ukazatelů výkonnosti procesů, a opatření ke zlepšení hodnot těchto ukazatelů.Projekt se týká inovace procesu – inovace metod zpracování výrobků.

Datum zahájení realizace projektu:
17.10.2011

Datum ukončení realizace projektu:
15.10.2012


system image

2. Vývoj automatizovaných parkovacích systému


Název projektu: Vývoj automatizovaných parkovacích systému

Název (pod)programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko

Evidenční číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/16.01398

Záměr projektu: Vývoj unikátních flexibilních nástrojů umožňujících vývoj jak standardních modulárních řešení APS, tak řešení unikátních přizpůsobených místu nasazení APS. Tyto nástroje musí být schopny vizualizovat provoz všech částí technologie APS včetně celé senzoriky a analyzovat kritická místa řídicího systému. Dále simulovat chování všech mechanických i elektrických částí APS pro využití konceptu HIL (Hardware in Loop), monitorovat reálnou činnost APS se zachycením všech podstatných technologických veličin, jejichž analýza pomůže řešit problémy, které vyvstanou při provozu APS u koncového zákazníka. Pro vývoj těchto prostředků je využita infrastruktura těžké laboratoře Automatizovaného dopravního centra Ostrava, která vznikla v rámci výstavby nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava.

Datum zahájení realizace projektu:
10.4.2013

Datum ukončení realizace projektu:
15.12.2013

system image

3. Infrastruktura pro elektromobilitu


Název projektu: Infrastruktura pro elektromobilitu

Název (pod)programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko

Evidenční číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/16.01397

Záměr projektu: Projekt řeší rané fáze životního cyklu koncepčně nové infrastruktury podporující nabíjení elektromobilů. Jedná se o využití automatizovaných parkovacích systémů a jejich doplnění o potřebnou infrastrukturu. Vhodné rozmístění těchto automatizovaných parkovacích systémů může být ve velkých městských aglomeracích základem bezemisního systému dopravy. Podstatou projektu je doplnění automatizovaných parkovacích systémů infrastrukturou pro nabíjení elektromobilů.

Datum zahájení realizace projektu:
10.4.2013

Datum ukončení realizace projektu:
15.12.2013

system image

4. ROZHODNUTÍ ze dne 14.3. 2008 Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 47/2008 o podpoře projektu „Rámcový program pro podporu Technologických center a center strategických služeb“ bylo schváleno.

system image© 2011 KOMA - Industry s.r.o., všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v ateliéru smsoft.cz, provozováno na CMS smallnet.