Projekt - ADAPTIVNÍ SYSTÉM PRO IDENTIFIKACI PROCESNÍCH PARAMETRŮ ROVNÁNÍ

Cílem projektu je vyhotovení studie proveditelnosti, která bude obsahovat výsledky ověření technické proveditelnosti adaptivního systému pro identifikaci procesních parametrů rovnání.Díky novému adaptivnímu systému dojde k zvýšení stupně automatizace výrobního procesu a odstranění potencionálních chyb, které mají přímý vliv na přesnost a výkonnost, jakožto hlavní sledované výstupní parametry rovnacích linek.


Projekt - ADAPTIVNÍ SYSTÉM PRO IDENTIFIKACI PROCESNÍCH PARAMETRŮ ROVNÁNÍ